คำนำ

Posted: กันยายน 4, 2013 in คำนำ, Uncategorized

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กีฬาตะกร้อ ตะกร้อ เป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด แต่คาดว่าราว ๆ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เด็กชาย สุรศักดิ์ ปานมณี

โรงเรียนบ้านลาดวิถี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกประจวบคีรีขันธ์ เขต2

ขอขอบใจ นาย วรายุส รอดสงฆ์  ที่ช่วยทำ

Advertisements

 

 

 

 

   รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 

 

 

 

 

 

  • ๑. ก่อนเริ่มเล่นต้องมีการเสี่ยงทาย ผู้ชนะในการเสี่ยง เป็นฝ่ายเลือกแดน หรือเลือกส่งลูก
  • ๒. ผู้เล่นชุดละ ๒ หรือ ๓ คน ถ้าผู้เล่นชุดละ ๓ คน ให้เป็นแนวหน้า ๒ คน แนวหลัง ๑ คน ผู้เล่น เปลี่ยนที่กันได้ แต่จะ เปลี่ยนเพื่อรับลูกส่งไม่ได้
  • ๓. เซทหนึ่งมี ๓ หรือ ๕ เกม เมื่อหมดเกมหนึ่ง ๆ ให้เปลี่ยนแดน
  • รูปภาพ

ถักด้วยด้ายสีดำ หรือสีน้ำตาลแก่ กว้างตั้งแต่ ๐.๗๖ เมตร ถึง ๑.๒๒ เมตร ส่วนยาวจดเส้นข้างทั้งสองข้าง ส่วนสูงของตาข่าย ตรงกึ่งกลางสนามพ้นจากพื้นดิน ถึงขอบตาข่าย ๑.๕๒ เมตร และที่เสา สูง ๑.๕๕ เมตร

รูปภาพ

      เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่ในร่ม หรือกลางแจ้ง ก็ได้ แต่จากพื้นสนามสูงขึ้นไป อย่างน้อย ๕.๑๘ เมตร และ เขตนอกสนาม อย่่างน้อย ด้านละ ๑.๘๒ เมตร ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ สนามยาว ๑๓.๔๒ เมตร กว้าง ๖.๑๐ เมตร เส้นสนามด้านยาว สองข้าง เรียก “เส้นข้าง” ด้านกว้างสองเส้น เรียก “เส้นหลัง”

รูปภาพ

ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้
– ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า “ชิงลง”

– ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า

– ทางฟิลิปปินส์ ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่า Sipak

– ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่

– ประเทศเกาหลี ก็มีลักษณะคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไป คือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

– ประกาศไทยก็นิยมเล่นกีฬาตะกร้อมายาวนาน และประยุกต์จนเข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด

รูปภาพ

รูปภาพ

  • ๑. แข่งคราวละ ๑ ชุด ชุดหนึ่งมีผู้เล่นไม่เกิน ๗ คน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๖ คน ไม่ครบ ๖ คน แข่งไม่ได้
  • ๒. แข่งขันชุดละ ๔๐ นาที (เวลาที่เสียไปโดยอุบัติเหตุ หรือด้วยเหตุอื่น ผู้ตัดสินอาจชดเชยให้)
  • ๓. ในระหว่างการแข่งขัน เปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ได้ แต่สับเปลี่ยนแทนที่กันได้
  • ๔. เริ่มสัญญาณการแข่งขัน ผู้เล่นคนใดโยนลูกให้แก่คู่หนึ่ง หรือคู่สองของตน ต่อจากนั้น เมื่อลูกตาย ผู้ใดเก็บลูก ผู้นั้นเป็นผู้โยน แต่ต้องโยนให้แก่คู่หนึ่ง หรือคู่สองของตน
  • ๕. ในการโต้ลูกผู้เล่นจะใช้มือไม่ได้
  • รูปภาพ